Ullsta Konstpromenad 2023

Utmed en kilometerlång vandringsstig genom skogsterräng, också utmed öppna fält med vid utsikt, har 27 konstnärer inbjudits att skapa konstverk på varsin utvald plats.
Jag har plats nr 3 utmed stigen och har valt att skapa utifrån temat ”Naturens röst – människans tröst”. Ursprungligen var detta en idé om att bjuda in besökarna att stanna upp och lyssna till naturens ljud av djurläten, lövens och grenars prassel i vinden och kanske även känna av den dova ton av naturlig närvaro som skogsmiljön alstrar.

Under arbetet med installationen växte dock projektet till en interaktiv och rituell plats för att också skapa inre läkning i kontakten mellan den yttre naturen och den inre existentiella människonaturen.
Därför uppmanar jag besökarna att stanna upp inför konstverket och den omgivande miljön och känna in hur den egna kroppen responderar på situationen.

Om besökaren då kommer i kontakt med något som skapar bekymmer och/eller skaver i medvetandet finns möjlighet att avbörda sig sitt bekymmer genom att finna ett naturföremål på marken omkring sig, som kan representera bekymret, plocka upp föremålet och lägga det i någon av de öppna, betonggjutna skålarna på platsen.
När bekymret på så sätt har ”offrats” till naturen kan besökaren lämna det bakom sig och gå vidare med lättat sinne.

Efter en tid märkte jag att skålarna snabbt blev fyllda av ting för besökarnas bekymmer och förstod att det behövdes ytterligare en komponent på platsen, för att sluta det naturliga kretsloppet av att låta bekymren återgå till den helhet de kommit ifrån. Därför skapade jag en kompostlåda, som med sin trekantiga form symboliserar eldens förbrännande kraft och hjälper till att assimilera bekymren tillbaka till jorden, där de bidrar till nytt liv.

Då och då åker jag ut till platsen och tömmer skålarna på föremål och placerar dem i kompostlådan. Därmed är kretsloppet slutet och läkningsprocessen fullbordad.

Över allt detta vakar en naturens ande, representerad av den vita skulpturen närmast skogen, som med sin guldfärgade spricka blottar sin naturliga sårbarhet, och det röda skåpet med den svävande stenen representerar den lätthet besökaren kan känna efter att ha lyft av sig sitt bekymmer.

Lars Berg, juli 2023