2017-2019

Åren då jag byggde min ateljé

– enligt Christopher Alexanders filosofi och tankar om ”Det tidlösa byggandet”,
utvecklade i hans bok ”The Timeless Way of Building”

Det tidlösa byggandet

Det här är en bildredovisning av processen att bygga min ateljé i vår trädgård.